Op afspraak

 • Op afspraak

Om voldoende tijd te kunnen besteden aan elke patiënt en omdat niemand graag wacht, werken we uitsluitend op afspraak. U kan zowel online als telefonisch een afspraak maken bij de arts van uw keuze. Huisbezoeken worden altijd telefonisch geregeld, bij voorkeur vòòr 10u.

Opleidingspraktijk

 • Opleidingspraktijk

We zijn verbonden aan de KULeuven voor opleiding van studenten die voor huisartsgeneeskunde kiezen. Daarom gebeurt het regelmatig dat een voorlaatste- of laatstejaars de consultatie volgt. U kan op elk moment vragen om toch uw arts alleen te spreken.

Daarnaast werkt in onze praktijk ook een HAIO (huisarts in opleiding). Dit is een gediplomeerd arts die zijn/haar specialisatie huisartsgeneeskunde voltooit en die zelfstandig raadplegingen en huisbezoeken doet onder supervisie van de andere artsen.

Globaal Medisch Dossier

 • Globaal Medisch Dossier (GMD)

Het beheren van al uw medische gegevens door één artsenpraktijk draagt bij tot een betere kwaliteit van de gezondheidszorg. Patiënten met een GMD krijgen vermindering van het remgeld op de consultatie, volledige terugbetaling van het supplement voor avondraadplegingen en verhoogde terugbetaling bij verwijzing door uw vaste huisarts naar bepaalde specialisten. Voor het beheer van uw dossier voorziet het RIZIV een jaarlijkse vergoeding, die in onze praktijk wordt geïnd via het derdebetalerssysteem. Een klever van uw ziekenfonds en uw handtekening volstaan om voor één jaar uw GMD in orde te brengen. U hebt recht van inzage in uw dossier en u kan op elk moment vragen het door te geven aan een andere huisarts.

Tarieven

 • Tarieven

Bij alle artsen gelden de officiële tarieven zoals vastgelegd in het akkoord tussen artsen en ziekenfondsen. Na 18u geldt een wettelijk verhoogd avondtarief, u betaalt dan een supplement dat volledig wordt terugbetaald indien u een GMD hebt.

Wachtdienst

Dringende medische hulp buiten de spreekuren van je huisarts

Bel 1733

’s avonds

tijdens het weekend

op brug- en feestdagen

 

Telefonisch ontvang je verdere instructies, afhankelijk van je gezondheidstoestand:

 1. Men kan je doorverwijzen naar de huisartsenwachtpost of de praktijk van de wachtarts. Neem je identiteitskaart mee.
 2. Men kan in uitzonderlijke gevallen een huisarts van wacht naar je huis sturen als je niet mobiel bent. Hou je identiteitskaart bij de hand.
 3. Men kan je voorstellen om te wachten tot je eigen huisarts consultatie houdt.
 4. Als de situatie ernstig blijkt, kan men je vragen om naar de spoeddienst te gaan of stuurt men een ziekenwagen.

 

Doorverwezen naar de huisartsenwachtpost?

In de huisartsenwachtpost staat een team van artsen klaar om je snel verder te helpen. Hou er rekening mee dat je in de huisartsenwachtpost enkel terechtkunt voor dringende medische problemen die niet kunnen wachten tot het spreekuur van je eigen huisarts.

Waar? Justus Lipsiusstraat 36 in Leuven

Openingsuren: vrijdag vanaf 19u tot maandag 8u, vanaf 19u de avond voor feest- en brugdagen tot 8u de ochtend erna, gesloten op weekdagen

Nog vragen? Neem een kijkje op www.w8post.be

Klevers

 • Klevers van uw ziekenfonds

Voor laboratoriumonderzoeken en voor afsluiten van een GMD is het aangewezen om steeds enkele klevers van uw ziekenfonds op zak te hebben.

Voorschriftenbeleid

 • Voorschriftenbeleid

Het afleveren van voorschriften, attesten en documenten allerhande maakt een aanzienlijk deel uit van het werk en de verantwoordelijkheid van uw huisarts. Om daarbij de beste zorg voor uw gezondheid te garanderen en om anderzijds de overlast voor arts en patiënt te beperken, vinden we het belangrijk om hierover enkele duidelijke afspraken te maken. (zie bijlage)

 

Bestanden:
voorschriftenbeleid HEET
(6 stemmen)
Datum maandag 16 januari 2017 18:44 Bestandsgrootte 417.98 KB Download 11.355 Download

Permanentie

 • Permanentie

Voor dringende oproepen en huisbezoeken is er telkens één arts die de permanentie verzorgt waardoor we in die gevallen geen vrije artsenkeuze kunnen garanderen.