Visie

Huisartsgeneeskunde is levensloopgeneeskunde.

Daarom besteden we aandacht aan de mens in al zijn facetten en zetten we ons in voor een zo goed mogelijke lichamelijke, geestelijke en maatschappelijke gezondheid voor onze patiënten.

Alle artsen in de praktijk engageren zich voor kwaliteitsvolle zorg die zoveel mogelijk gebaseerd is op degelijk wetenschappelijk onderzoek.